opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 15/02/2013 16:42:40

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 15. februar 2013 innløst 52.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 65.940 aksjer til kurs 132,70 i Schibsted ASA.

Opsjonene ble tildelt i 2008, og er innløst fordi siste mulige innløsningsdag er 26. juni 2013.

Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsinnløsningen. På bakgrunn av dette ble 59.189 aksjer videresolgt i markedet til kurs NOK 233,5039 per aksje mens 6.751 aksjer ble overført til de aktuelle ansatte.

Etter transaksjonen eier Schibsted 833.215 egne aksjer.

Følgende primærinnsidere har innløst opsjoner:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, har innløst 15.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 18.840 aksjer. Av dette ble 16.807 aksjer videresolgt i markedet. Etter transaksjonen har Berger inkludert nærstående 13.356 aksjer og 15 000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 18 840 aksjer i Schibsted.

Raoul Grünthal, administrerende direktør i Schibsted Sverige, har innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer. Av dette ble 8.525 aksjer videresolgt i markedet. Etter transaksjonen har Grünthal 5.120 aksjer og 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted.

Sverre Munck, konserndirektør strategi og internasjonal, har innløst 15.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 18.840 aksjer. Av dette ble 16.807 aksjer videresolgt i markedet. Etter transaksjonen har Munck inkludert nærstående 19.926 aksjer og 15.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 18.840 aksjer i Schibsted.

Lena K. Samuelsson, sjefredaktør i Svenska Dagbladet, har innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer. Av dette ble 8.525 aksjer videresolgt i markedet. Etter transaksjonen har Samuelsson inkludert nærstående 4.295 aksjer og 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted.

Oslo, 15. februar 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12