opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 17/08/2012 09:45:21

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 15. august 2012 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer til kurs NOK 132,70.

Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 942.423 egne aksjer.

Oslo, 17. august 2012

SCHIBSTED ASA
Jo Christian Steigedal
IR-direktør

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.