opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 14/08/2012 08:00:00

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 13. august 2012 2.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 3.140 aksjer til kurs NOK 132,70.

Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 951.843 egne aksjer.

Oslo, 14. august 2012

SCHIBSTED ASA
Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12