opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 26/04/2012 08:00:00

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 25. april 2012 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 132,70. 

Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 983.458 egne aksjer.

Oslo, 26. april 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12