opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 05/03/2012 08:45:00

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 2. mars 2012 5.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 6.280 aksjer kurs NOK 132,70. 

Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 1.017.998 egne aksjer.

Oslo, 5. mars 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12