opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 19/11/2010 09:16:08

Rettelse av melding publisert 08:30 19.11.2010. Dato for innløsning korrigert.

Schibsted innløste i forbindelse med konsernets opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere 18. november 2010 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer kurs NOK 142,80. Opsjonene ble tildelt i 2006, og har frist for innløsning 31. desember 2010

 

Etter opsjonsinnløsningen eier Schibsted 4.659.552 egne aksjer, hvorav 4.620.052 er eid av Schibsted ASA og 39.500 av datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

 

Oslo, 19. november 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12