opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 12/05/2014 17:01:40

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble det 12. mai 2014 innløst 60.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 75.360 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, og høyeste kurs aksjene kjøpt gjennom opsjonene kan realiseres til er NOK 125,48. Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsinnløsningen. Opsjonene ble tildelt i 2009, og siste mulige innløsningsdag er 7. oktober 2014.

Rolv Erik Ryssdal, Konsernsjef, har innløst 30.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 37.680 aksjer. Ryssdal har reinvestert 2.079 aksjer, og har, inkludert nærstående, 26.713 aksjer og null opsjoner i Schibsted.

Trond Berger, Konserndirektør økonomi og finans, har innløst 15.000 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 18.840 aksjer. Berger har reinvestert 1.104 aksjer, og har, inkludert nærstående, 18.314 aksjer og null opsjoner i Schibsted.

Camilla Jarlsby, Juridisk direktør, har innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer. Jarlsby har reinvestert 574 aksjer, og har, inkludert nærstående, 11.516 aksjer og null opsjoner i Schibsted.

Raoul Grünthal, Administrerende direktør Schibsted Sverige, har innløst 7.500 opsjoner med underlig-gende rett til kjøp av 9.420 aksjer. Grünthal har reinvestert 454 aksjer, og har, inkludert nærstående, 10.967 aksjer og null opsjoner i Schibsted.

Det er ingen gjenværende utestående opsjoner i Schibsted ASA etter denne innløsningen. Transaksjonen medfører overføring av 4.211 aksjer til ansatte i Schibsted, og etter transaksjonen eier Schibsted ASA 618.088 egne aksjer.

Oslo, 12. mai 2014
Schibsted ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12