prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Meldepliktig handel , Published 13/08/2010 17:35:00

Det vises til tidligere kommunikasjon i børsmelding 20. april 2010 om Schibsteds nye prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram. Deltakerne i aksjekjøpsprogrammet forplikter seg til å kjøpe Schibsted-aksjer for et definert Grunnbeløp. En praktisk konsekvens av dette er at Schibsted ASA overfører aksjer fra egen beholdning til deltakerne.

 

Implementeringen skjer i disse dager, og medfører at Schibsted ASA overfører 31.169 egne aksjer til ansatte i Schibsted-konsernet. Ny aksjebeholdning for Schibsted-konsernet er etter dette 4.668.972, hvorav 4.629.472 er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av Bergens Tidende AS.

 

 

Oslo, 13. august 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12