Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/05/2015 16:35:00

Primærinnsider Stein Yndestad har 18. mai 2015 solgt 2.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 490,80 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Yndestad 2.432 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 18. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12