Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/08/2008 10:55:55

Bernt Olufsen, ansvarlig redaktør i Verdens Gang, har 15. august 2008 kjøpt 1.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs 140,25. Aksjebeholding etter kjøp er 9.710 aksjer.
 
 
Oslo, 18. august 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør