Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/02/2008 08:50:00

Bernt Olufsen, ansvarlig redaktør i Verdens Gang, har 22. februar 2008 kjøpt 1.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs 160,50. Aksjebeholding etter kjøp er 8.710 aksjer.
 
 
Oslo, 25. februar 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør