Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/02/2008 08:49:51

Karl-Christian Agerup, varamedlem i Schibsteds styre, har 15.februar 2008 kjøpt 850 aksjer i Schibsted ASA til snittkurs 154,35. Aksjebeholdning etter kjøp er 1.912 aksjer.
 
Trond Berger, konserndirektør i Schibsted ASA, har 15. februar 2008 kjøpt 2.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs 155,00. Aksjebeholding etter kjøp er 10.653 aksjer.
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør i Schibsted ASA, har 15. februar 2008 kjøpt 200 aksjer i Schibsted ASA til kurs 155,00. Aksjebeholdning etter kjøp er 200 aksjer.
 
Stein Yndestad, CFO i Schibsted Classified Media, har 15. februar 2008 kjøpt 500 aksjer i Schibsted ASA til kurs 155,00. Aksjebeholdning etter kjøp er 802 aksjer.
 
Oslo, 18. februar 2008
SCHIBSTED ASA