Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/11/2007 08:27:48

Ole Jacob Sunde, Styreleder i Schibsted ASA, har den 2. november gjennom sitt selskap Ringgården AS kjøpt 25.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs 274,-. Aksjebeholding etter kjøp er 100.000 aksjer.
  
 
Oslo, 5. november 2007
SCHIBSTED ASA