Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/09/2007 08:50:04

Limara AS, et selskap eid av barna til Karl-Christian Agerup, førstevara for de aksjonærvalgte styremedlemmene i Schibsted ASA, har den 12. september solgt 3.500 aksjer i Schibsted til kurs kr 269. Limara eier etter dette 0 aksjer i Schibsted. Agerup eier 1.062 aksjer.
 
 
 
Oslo, 13. september 2007
SCHIBSTED ASA