Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/11/2009 08:00:00

I forbindelse med Schibsted ASAs fortrinnsrettsemisjon i juni 2009, tegnet Bergens Tidende AS ved en feil 24 190 aksjer i Schibsted ASA. I tråd med allmennaksjeloven § 9-1 andre ledd første punktum, anses styreleder i Bergens Tidende, Didrik Munch, som tegner av aksjene.
 
For å rette opp feilen solgte Didrik Munch, som fra 14. august 2009 kl 15:00 er primærinsider i Schibsted ASA, 13. november 2009 de aktuelle aksjene i Schibsted ASA, 24 190 aksjer, for i gjennomsnitt NOK 115,2428 per stykk, totalt NOK 2 787 723,33. Salgssummen tilfaller etter avtale Bergens Tidende AS i sin helhet. Etter gjennomføring av salget er samlet beholdning av egne aksjer for Schibsted ASA 4 700 141, hvorav 39 500 er eiet av Schibsted ASAs datterselskap Bergens Tidende og 4 660 641 er eiet av Schibsted ASA.
 
 
Oslo, 16. november 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør