Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/12/2006 07:38:50

Frank Johansen, vara medlem i Schibsted ASAs styre, har den 13. desember solgt 928 aksjer til kurs 230,-. Johansen, har etter salget, ingen aksjer i Schibsted ASA.
 
 
 
 
 
Oslo, 14. desember 2006
SCHIBSTED ASA
 
 
Investor Relations