Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/07/2002 09:35:50

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 12. juli kjøpt 8.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs 83,-. Ny beholdning er 38.000 aksjer.
 
 
 
 
 
Oslo, 15. juli 2002
SCHIBSTED ASA
 
 
 
 
Trond Berger

Konserndirektør Økonomi & Finans