Meldepliktig verdipapirhandel

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/12/2008 08:00:00

Sverre Munck, konserndirektør i Schibsted ASA, har 29. desember 2008 overført 629 aksjer i Schibsted ASA til sitt 100 prosent kontrollerte selskap Libras AS. Aksjene er overført til kurs 78,00 pr. aksje. Libras AS’ aksjebeholdning etter transaksjonen er 8.629 aksjer, som er det totale antall aksjer Sverre Munck kontrollerer i Schibsted ASA.
 
Oslo, 30. desember 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør