NWT fortsetter som langsiktig strategisk aksjonær i Polaris Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/10/2012 08:00:00

Schibsted Media Group er blitt informert av Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag (NWT) om at de vil fortsette som en langsiktig strategisk aksjonær i Polaris Media ASA. Verken NWT eller Helsingborgs Dagblad AB vil utøve sine opsjoner om å selge tilbake aksjer i Polaris Media til Schibsted. NWT kjøper Helsingborg Dagblad ABs aksjer i Polaris, og vil eie til sammen 14,4 prosent av aksjene. Polaris er et norsk regionalt mediehus som også eier 10 prosent av aksjene i den ledende norske rubrikktjenesten på nettet, Finn.no.

Norrköpings Tidningars Media AB (NTM) har informert Schibsted om at de vil utøve sin opsjon om å selge sine 7.050.000 aksjer, som utgjør 14,4 prosent av Polaris Media, tilbake til Schibsted for NOK 24,89 pr. aksje. Det er utøvelseskursen justert for utbytte betalt i løpet av de siste 12 månedene. Etter transaksjonen vil Schibsted eie 14.172.952 aksjer i Polaris Media, noe som utgjør 29,0 prosent av aksjene i selskapet.

– Polaris Media er en vital og viktig del av det norske medielandskapet, og Schibsteds intensjon er å fortsette som en engasjert aksjonær i selskapet. Vi er tilfreds med at NWT forblir en støttende aksjonær i Polaris Media. Samtidig er vi skuffet over av Norrköpings Tidningars Media AB har bestemt seg for å selge tilbake sine aksjer. Dette illustrerer at det er utfordrende å finne sterke og langsiktige medieeiere midt i den digitale endringsfasen bransjen går gjennom akkurat nå, sier konserndirektør økonomi- og finans i Schibsted Media Group Trond Berger.

NWT er en svensk avisgruppe med hovedkontor i Karlstad. Gruppen gir blant annet ut Nya Wermlands-Tidningen, som hadde sin første utgave i 1836.

– Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag har hatt et langsiktig perspektiv på engasjementet i Polaris Media fra første dag. Som aksjonærer tror vi at vi kan bidra til en fortsatt positiv utvikling for selskapet, sier Lars Ander, adm. direktør i NWT.

Bakgrunn:
Schibsted Media Group solgte 36,3 prosent av aksjene i Polaris Media ASA, et norsk regionalt mediehus, 29. september 2011. Kjøperne var tre strategiske medieinvestorer og en internasjonal finansiell investor.

Den usikre situasjonen i finansmarkedene, sammen med stemmerettsbegrensningene i Polaris Media, gjorde det vanskelig å finne kjøpere til en tilfredsstillende pris gjennom et ordinært salg. Kjøperne fikk derfor en rett, men ikke en plikt, til å selge aksjene tilbake til Schibsted for mellom NOK 26 og 27 pr, justert for utbytte, i september/oktober 2012.

28. september 2012 offentliggjorde Schibsted at den finansielle investoren Franklin Enterprises vil selge sine 3.651.236 aksjer, som utgjør 7,5 prosent av Polaris Media, tilbake til Schibsted. Schibsted er nå blitt informert om at Norrköpings Tidningars Media AB (NTM) vil utøve sin rett til å selge 7.050.000 aksjer, som tilsvarer 14,4 prosent av Polaris Media, tilbake til Schibsted til kurs NOK 24,89 pr. aksje.


Kontaktinformasjon:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil +47 916 86 695.

Lars Ander, adm. direktør i NWT. Mobil: +46 703 97 54 20.


Oslo, 24. oktober 2012

SCHIBSTED ASA


Jo Christian Steigedal

IR-direktør 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12