Ny avtale mellom Sandrew Metronome og Warner Home Video

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/09/2004 13:02:10

Sandrew Metronome-gruppen, 50 % eiet av Schibsted, har samarbeidet med Warner Home Video om videodistribusjon i alle nordiske land siden 1999/2000. Den gjeldende avtalen mellom partene, der Sandrew Metronome distribuerer Warners videofilmer i tillegg til egne filmer, utløper 1. juni 2005.
 
Som ledd i sin internasjonale strategi har Warner Home Video besluttet å starte egen videodistribusjon i Norden. Sandrew Metronome vil med virkning fra 1. juni 2005 inngå en ny samarbeidsavtale med Warner Home Videos om salg av Sandrew Metronomes videoprodukter på det nordiske markedet gjennom Warner Home Videos distribusjonsvirksomhet. Sandrew Metronome vil fortsatt håndtere markedsføring og produksjon av egne nordiske og internasjonale filmer. Den nye avtalen med Warner Home Video berører ikke distribusjon av Warners kinofilmer, som Sandrew Metronome har ansvaret for i Norden.
 
Som en følge av den nye avtalen med Warner Home Video og et kinosalg i Sverige vil det bli gjennomført en omorganisering av Sandrew Metronome-gruppen. Gruppens omsetning vil bli redusert som en følge av endringene i virksomheten, mens resultatene på konsernnivå etter omorganiseringen forventes å bli på nivå med tidligere år.
 
Sandrew Metronomes konsernsjef, Morten Kongrød, sier:
 
-Denne avtalen sikrer Sandrew Metronomes videoprodukter en betydelig markedsposisjon i det fremtidige detaljmarkedet. Samtidig gir den nye avtalen Sandrew Metronome-gruppen  muligheten til å fokusere på samarbeid med lokale partnere i den nordiske regionen.
 
-Engasjementet både i nasjonal spillefilmproduksjon i de nordiske land og internasjonal filmformidling vil bli styrket. Dette vil gi Sandrew Metronome en enda sterkere posisjon i det voksende video- og DVD-markedet i Norden, sier Morten Kongrød.
 
Kontaktperson:
Morten Kongrød, konsernsjef i Sandrew Metronome-gruppen – tel. +46 876 21700
 
 
Oslo, 30. september 2004
SCHIBSTED ASA
 
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations