Ny finansiell rapporteringsstruktur

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/04/2006 14:06:57

Schibsted holder i dag en gjennomgang der ny struktur for rapportering av finansielle resultater blir presentert for analytikerne som følger selskapet. Sammenlignbare tall for 2005 blir vist for enkelte deler av strukturen. De viktigste punktene i gjennomgangen er:
 
  • Ny geografisk modell der selskapenes finansielle resultater grupperes under enhetene Norge, Sverige og Internasjonal
  • Tidligere rapportering for de enkelte selskaper opprettholdes
  • Nysatsinger rapporteres delvis innen eksisterende virksomhet og delvis som egne enheter – oversikt over rapporteringsmessig tilhørighet for noen nysatsinger presenteres
  • Bedret synliggjøring av resultatbidrag fra nettaktiviteter – inntekter og driftsresultat (EBITA) vises for enkelte selskaper
  • Rapportering av finansielle resultater for papiravisene Aftonbladet og VG i tillegg til for Aftenposten (vist tidligere)
 
Vedlagt følger materialet som blir brukt under gjennomgangen.

Attachments

Description
File