Ny konsernledelse i Schibsted

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/08/2009 07:00:00

Schibsteds nye konsernsjef, Rolv Erik Ryssdal (46), tar selv et mer direkte ansvar for viktige deler av Schibstedkonsernets virksomhet når han nå omorganiserer toppledelsen. Som konsernsjef vil Ryssdal innta en operativ lederrolle, og toppsjefene for de største norske Schibsted-selskapene møter fast i konsernledelsen. To Schibsted-ledere går ut og fire nye kommer inn i Ryssdals ledergruppe.
 
Rolv Erik Ryssdal overtar som styreleder i det nystiftede Media Norge-konsernet, det største Schibsted-selskapet i Norge, og i Schibsted Classified Media, konsernets fremste internasjonale vekstområde. Senere overtar Ryssdal også som styreleder i VG.  Didrik Munch (53) og Torry Pedersen (51) kommer til å være faste deltagere  i Schibsteds konsernledelse i tillegg til sine nåværende stillinger. Didrik Munch er konsernsjef i Media Norge, det felles eierselskapet for Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Finn.  Torry Pedersen er administrerende direktør i VG.
 
Lederressursene i konsernledelsen økes i tilknytning til Schibsteds  internasjonale virksomhet. Sverre Munck (55) fortsetter som konserndirektør for den internasjonale redaksjonelt baserte virksomheten og for Classifieds i Spania. Terje Seljeseth (49), hittil administrerende direktør i Finn, blir ny administrerende direktør i Schibsted Classified Media og nytt medlem i Schibsteds toppledergruppe.
 
Konserndirektør for økonomi og finans, Trond Berger (52), fortsetter i sin stilling.  Det gjør også konserndirektør med ansvar for virksomheten i Sverige, Gunnar Strömblad (58). Strömblad får i tillegg til de svenske Schibsted-selskapene ansvaret for flere konsernovergripende initiativ: Han kommer til å lede oppfølgingen av det omfattende lønnsomhetsforbedringsprogrammet som er besluttet i Schibsted på tvers av landegrensene. Han får også et overordnet ansvar for konsernets store endringsprogram, “Kontinuerlig forbedring”, og han leder et større salgsforbedringsprogram på tvers i Schibsted-selskapene.
 
HR-direktør Cathrine Foss Stene (44) blir HR- og kommunikasjonsdirektør. Foss Stene har ansvar for gjennomføring av Schibsteds kompetansestrategi. Hun får i tillegg ansvaret i konsernledelsen for intern og ekstern informasjon med unntak av IR (Investor Relations).
 
Juridisk direktør Camilla Jarlsby (47) fortsetter i sin stilling, og blir nå medlem i konsernledelsen. Jarlsby ivaretar koordinerings- og sekretariatsfunksjonen i toppledergruppen, og er også konsernstyrets sekretær.
 
Konserndirektør Birger Magnus (54), som har hatt ansvaret for den norske Schibsted-virksomheten og for strategi og konsernutvikling, trer ut av toppledergruppen. Han fortsetter som styreleder i VG til årsskiftet, og skal en tid arbeide med strategiske spesialoppdrag for konsernsjefen. Birger Magnus forlater Schibsted i løpet av første kvartal 2010. Han har vært konserndirektør i Schibsted siden 1996.
 
Konserndirektør Jan Erik Knarbakk (57), som har hatt ansvaret i Schibsted-ledelsen for oppfølging av konsernets publisistiske policy og vedtekstbestemte forpliktelser for redaktørers og redaksjoners uavhengighet, trer ut av toppledergruppen etter nesten 14 år og etter eget ønske. Knarbakk fortsetter i Schibsted ASA som direktør og rådgiver for konsernsjefen i publisistiske og mediepolitiske saker. Han fortsetter også som administrerende direktør og styreleder i Schibsted Forlag.
 
 
Kontaktperson:
Konsernsjef Rolv Erik Ryssdal, som er tilgjengelig fra og med Schibsteds kvartalspresentasjon i Apotekergaten 10, Oslo, kl. 09.00
 
 
Oslo, 14. august 2009
SCHIBSTED ASA