Nye tiltak Aftenposten

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/08/2002 15:10:12

Aftenposten har de siste årene initiert og gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner i avisen for å møte stagnerende og fallende inntekter. Utviklingen i første halvår i år, med et fall i annonseinntekter for avisen på 13%, og usikkerhet knyttet til annonseinntekter i årene fremover, medfører at Aftenposten har behov for på lang sikt å forbedre driftsresultatet. Aftenposten har derfor besluttet å iverksette prosesser og ytterligere tiltak som vil styrke Aftenpostens produkt og resultatutvikling.
 
En nærmere redegjørelse for de nye tiltakene og finansielle mål vil bli gitt i løpet av 2. halvår.
 
Kontaktperson:
Adm.dir. Olav Mugaas, Aftenposten, tlf. 2286 3512
 
 
Oslo, 13. august 2002
 
Trond Berger

Konserndirektør økonomi og finans