Nytt og omfattende forbedringsprogram i Aftenposten

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/04/2004 15:06:40

Aftenpostens styre har i dag drøftet et forbedringsprogram på 180 millioner kroner for perioden 2005-2008. Programmet omfatter produktendringer, ytterligere bemanningsreduksjoner og plan for nye inntekter. Nominelt kostnadsnivå før effekten av disse forbedringene forventes å være ca. kr. 80 mill. lavere for inneværende år enn i 2003. Dette er en følge av tidligere kommuniserte forbedringsprogrammer.
 
Målet er at ca. 25 % av resultateffektene skal være oppnådd i 2005, ca. 70 % i 2006 og at programmet har full effekt fra og med 2008. De estimerte resultatforbedringene fordeler seg som følger:
 
 • Overgang til tabloid vil gi en årlig resultatforbedring på ca. kr 50 mill.
 • Bemanningsreduksjoner vil redusere årlige kostnader med kr 70 mill.
 • Andre kostnader reduseres med kr 40 mill.
 • Økt satsing på nye inntekter vil kunne gi kr 20 mill. i resultatforbedring.
 •  
  Omstillingskostnadene, som er estimert til kr 70-100 mill., belastes regnskapet for inneværende år. I tillegg kommer eventuelle kostnader knyttet til spesielle tiltak rettet mot grafikerne.
   
  Bemanningsreduksjonene innebærer en nedbemanning på ca. 110 årsverk innen utløpet av 2006. Nedbemanningen søkes løst gjennom hjelp til ny jobb gjennom jobbskiftesenter, sluttvederlag og andre økonomiske ordninger.
   
  Det gis særskilt tilbud om driftspensjon til aldersgruppene født i 1945 – 1948 innen grafisk bransje, som motytelse for fjerning av enerett til visse arbeidsoppgaver. Tilbudet gis til grafikere som er omfattet av grafisk overenskomst.
   
  Endelig beslutning vil bli fattet på neste styremøte, 27. april.
   
  For ytterligere opplysninger, kontakt Aftenposten:
  Administrerende direktør Olav M. Mugaas, tlf. 91 13 95 70
  Informasjonsdirektør Anne Lise Gjetvik, tlf. 91 13 95 45
   
   
  Oslo, 20. april 2004
  Schibsted ASA
   
  Gisle Glück Evensen

  Investor Relations