Omstillingskostnader for VG

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/06/2006 12:55:48

Det har tidligere blitt annonsert at VG skal gjennomføre en årlig kostnadsreduksjon på cirka kr 100 mill. Dette innebærer en reduksjon i bemanningen på 70-90 årsverk.

 
Styret i Schibsted har i dag godkjent en engangskostnad på kr 90-110 mill. i forbindelse med denne omstillingen. Regnskapsmessig avsetning for denne engangskostnaden vil etter planen fordele seg med omtrent kr 30-40 mill. i 3.kvartal og omtrent kr 60-70 mill. i 4.kvartal for VG i 2006.
 
Kostnadsreduksjonen på cirka kr 100 mill. er i forhold til nåværende kostnadsnivå og vil få full effekt ved utgangen av 2007.
 
Kontaktpersoner i VG:
Administrerende direktør Rolv Erik Ryssdal, tlf. 916 00 200 
Informasjonsdirektør Øyvind Næss, tlf. 911 90 160
 
 
Oslo, 22. juni 2006
SCHIBSTED ASA
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations