transaksjoner gjennomført

Online rubrikk joint venture, Published 09/01/2015 08:45:00

Schibsted Media Group offentliggjorde 13. november 2014 en avtale om å etablere joint ventures som skal utvikle høykvalitets online rubrikk-tjenester i de fire sentrale markedene Brasil, Indonesia, Thailand og Bangladesh.

Transaksjonene ble gjennomført 9. januar 2014 etter at alle vilkår var innfridd, og joint venturene er nå etablert.

Etableringen av joint venturene vil skape betydelige fordeler for konsumentene, som vil få muligheten til å kjøpe og selve varer på bedre og mer omfattende markedsplasser. Selskapene vil på sin side få mulighet til å dele kostnader og kunnskap mellom seg. I sum vil dette bidra til å øke oppmerksomheten om de fordelene et levende online-rubrikk marked gir sine brukere.

Kontaktinformasjon:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, trond.berger@schibsted.no, +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør, jcs@schibsted.no, +47 415 08 733

Oslo, 9. januar 2015
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
VP Investor Relations

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12