Oppdatering i forbindelse med oppkjøp av Milanuncios.com

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/09/2014 16:35:00

Det vises til børsmelding datert 10. juni 2014 vedrørende forventet gjennomføring av oppkjøpet av den spanske rubrikk-nettsiden Milanuncios. Oppkjøpet ble offentliggjort 13. februar 2014, og ble meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) 24. april 2014.

I juni 2014 informerte CNMC Schibsted om at saken ville bli tatt til «fase 2», som innebar at det ville bli brukt mer tid til å konkludere. På dette tidspunktet ventet Schibsted at transaksjonen ville være gjennomført innen utgangen av 3. kvartal 2014.

Prosessen er imidlertid ikke avsluttet ennå, og gjennomføringen av oppkjøpet vil bli noe forsinket sammenlignet med det som tidligere var forventet. Samtalene med CNMC er konstruktive, og fortsetter med god fremdrift. Schibsted venter at oppkjøpet vil bli godkjent av konkurransemyndighetene.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tel: +47 916 86 695

Oslo, 30. september 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12