Oppdatering om oppkjøpsprosessen for Hemnet

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/11/2015 19:07:04

Det vises til Schibsteds melding datert 8. mai 2015 om et bud på aksjene i det svenske rubrikknettstedet for eiendom, Hemnet. Budet verdsatte Hemnet til SEK 1,5 mrd.

 

I tiden siden budet ble fremsatt har Schibsted vært i tette og detaljerte diskusjoner med hver av aksjonærene i Hemnet

 

Schibsted er identifisert som den foretrukne kjøper av aksjonærer med 75 prosent av aksjene i Hemnet. Swedbank og Svensk Fastighetsförmedling, som til sammen eier 50 prosent av aksjene i Hemnet, besluttet å selge til Schibsted i mai 2015. De to eiendomsmeglerorganisasjonene Fastighetsmäklarförbundet (FMF) og Mäklarsamfundet, som eier 25 prosent hver, har gått gjennom interne prosesser. Mäklarsamfundet besluttet på et årsmøte 19. november å gi råd til sitt styre om å sluttføre en avtale om å selge til Schibsted. Mäklarsamfundet har uttrykt ønske om å beholde 10 prosent av aksjene i Hemnet, noe Schibsted ser positivt på. Schibsted har en fortsatt positiv dialog med FMF.

 

Transaksjonen er betinget av due diligence, som er ventet å ferdigstilles i løpet av de kommende ukene, og av klarering av svenske konkurransemyndigheter (KKV). Schibsted er optimistisk med tanke på mulighetene for å oppnå en klarering.

 

Transaksjonen forventes gjennomført innen første halvår 2016.

 

Pr.3. kvartal 2015 hadde Hemnet driftsinntekter på SEK 135 mill. og EBITDA på SEK 50 mill.

 

Kontaktperson:

Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

Oslo, 19. november 2015

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12