Opphør av aksjekjøp i Aspiro AB

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/03/2012 09:05:22

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;}
table.hugin { border-color:black;}
td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Det vises til melding fra Schibsted ASA datert 6. mars 2012 vedrørende fullføring av akseptperioden for Schibsteds bud på alle aksjer i Aspiro AB. Det ble meldt at Schibsted ville kjøpe ytterligere aksjer i markedet i en begrenset periode.

Schibsted har nå avsluttet kjøp av aksjer i markedet. Etter dette eier Schibsted 74,3 prosent av aksjene i Aspiro AB.

Oslo, 14. mars 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12