Opsjonstildeling

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/08/2008 08:15:00

Cathrine Foss Stene, HR-direktør i Schibsted ASA er tildelt 7 500 opsjoner i Schibsted-aksjen, som en del av konsernets rullerende opsjonsprogram. I henhold til generalforsamlingens beslutning 8. mai 2008, utgjør årets ramme 198 750 opsjoner. Totalt er det med dette disponert 180 000 opsjoner.
 
Tildelings- og innløsningskurs for opsjonene tildelt i 2008 er kr 166,70, basert på aksjekursen en uke før og etter offentliggjøringen av resultatet for 1. kvartal 2008 (9. mai 2008).
 
Det er innført tak på gevinst ved innløsning av opsjoner. Den maksimale gevinsten per opsjonsaksje er fastsatt til 35 % pr. år. Med årets tildelingskurs på kr 166,70 er høyeste kurs som opsjonsaksjene kan innløses til kr 410,14, tilsvarende en gevinst på kr 243,44 pr. opsjonsaksje.
 
For ytterligere bakgrunn for Schibsteds opsjonsprogram og vilkår knyttet til opsjonene, vises det til børsmelding publisert ved hovedtildelingen 25. juni 2008.
 
Cathrine Foss Stene har etter dette 7 500 opsjoner og null aksjer i Schibsted ASA.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
 
Oslo, 21. august 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør