Ordinær Generalforsamling 8. mai 2015

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/05/2015 14:47:18

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt 8 mai 2015 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 in Oslo.

Alle styrets forslag til vedtak som beskrevet i innkalling til ordinær generalforsamling 17. april 2015 ble vedtatt, herunder følgende:

  • Ordinær generalforsamling vedtok å utdele et utbytte for 2014 på kr. 3,50 per aksje. Schibsted-aksjen vil handles eksklusiv utbytte fra og med 11. mai 2015. Utbytte utbetales 20. mai 2015.
     
  • Ordinær generalforsamling vedtok å introdusere en B-aksje med begrenset stemmerett. Etableringen av en ny aksjeklasse vil gjøres gjennom en splitt av selskapets aksjer, slik at for hver A-aksje vil aksjonærene motta én B-aksje. B-aksjene vil være ordinære fullt innbetalte aksjer med tilsvarende rettigheter på alle måter bortsett fra at B-aksjene vil ha 1 stemme per aksje, mens A-aksjene vil ha 10 stemmer per aksje. Aksjesplitten forventes gjennomført og B-aksjen notert på Oslo Børs på eller rundt 1. juni 2015.
     
  • Ordinær generalforsamling vedtok å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Fullmakten er begrenset til 5 prosent av aksjekapitalen, og den kan kun benyttes til å utstede B-aksjer. Fullmakten omfatter retten til å fravike de eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett.

Generalforsamlingsprotokollen og stemmeprotokollen er vedlagt samt tilgjengelig på www.schibsted.com

Oslo,8. mai 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning
Investor Relations Officer
   

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12