Overføring av aksje til Stiftelsen Tinius

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 12/05/2006 08:51:31

Tinius Nagell-Erichsen overførte den 11. mai 2006 den eneste stemmeberettigede aksje i Blommenholm Industrier AS til Stiftelsen Tinius. Blommenholm Industrier AS er Schibsted ASAs største aksjonær med 26,11 prosent av aksjene.
 
Stiftelsen ble opprettet i 1996, og det ble den gang gjort kjent at Stiftelsen ved Nagell-Erichsens bortgang eller på det tidspunkt han besluttet det, ville få overført den eneste stemmeberettigede aksjen i Nagell-Erichsens selskap Blommenholm Industrier AS.
 
 
 
 
 
Oslo, 12.mai 2006
SCHIBSTED ASA
 
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations