Påminnelse om utløp av tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjon 2. juli 2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 01/07/2009 14:01:24

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Schibsted utløper torsdag 2. juli klokken 17.30 (norsk tid).
 
Fortrinnsrettsemisjonen i Schibsted består av en utstedelse av 38 753 615 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 34. Aksjonærer per 11. juni 2009 har fått én tegningsrett for hver aksje i Schibsted eiet på denne datoen. Fem tegningsretter gir rett til å tegne og å bli allokert tre nye aksjer.
 
Tegningsretter bør benyttes til å tegne aksjer eller selges innen utløpet av tegningsperioden. Ubenyttede tegningsretter vil ikke ha noen verdi etter utløpet av tegningsperioden.
 
Tegning av aksjer skjer ved innsendelse av utfylt tegningsblanketten til SEB Enskilda,  Filipstad Brygge 1, postboks 1363 Vika, 0113 Oslo, telefaks: + 47 21 00 89 62, slik at SEB Enskilda har denne i hende før utløpet av tegningsperioden. Tegnere bosatt i Norge kan også tegne aksjer via internettsidene www.schibsted.no og www.sebenskilda.no innen utløpet av tegningsperioden.
 
Kopi av prospektet og tegningsblanketten publisert i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen kan fås på internettsidene www.schibsted.no og www.sebenskilda.no, fra Schibsteds kontorer i Apotekergaten 10, 0105 Oslo og fra SEB Enskilda, Filipstad Brygge 1, 0113 Oslo, telefon 21 00 85 00.
 
 
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN
 
This announcement is not an offer for  sale  of  securities.   The securities have not been registered under the U.S. Securities Act  of 1933, as amended (the  “Securities Act”), and may  not be offered  or sold in the United  States absent registration  or an exemption  from the registration  requirements of  the Securities  Act.  The company does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States.  Any  offering of  securities  will be  made  by means  of  a prospectus that may be obtained  from the issuer or selling  security holder and that will contain  detailed information about the  company and management, as well as financial statements.
 
In any EEA  Member State  that has  implemented Directive  2003/71/EC (together with  any applicable  implementing measures  in any  member State,  the  “Prospectus  Directive”),  this  communication  is  only addressed to  and is  only directed  at qualified  investors in  that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.
 
This communication is only being distributed to and is only  directed at (i)  persons  who  are  outside the  United  Kingdom  or  (ii)  to investment  professionals  falling  within   Article  19(5)  of   the Financial Services and Markets  Act 2000 (Financial Promotion)  Order 2005 (the  “Order”) or  (iii)  above together  being referred  to  as “relevant persons”).  The securities are  only available to, and  any invitation, offer or  agreement to subscribe,  purchase or  otherwise acquire such  securities  will  be engaged  in  only  with,  relevant persons.  Any person who is not a relevant person should not act  or rely on this document or any of its contents.