Presentasjonsmateriell

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/01/2013 11:30:00

Vedlagt følger presentasjonsmateriell i forbindelse med konserndirektør økonomi og finans Trond Bergers presentasjon på SEB Enskilda Nordic Seminar i København 8. januar 2013.

Oslo, 8. januar 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments