Presentasjonsmateriell

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/08/2010 11:17:27

Vedlagt følger presentasjonsmateriell i forbindelse med lunsjpresentasjon av Media Norge ASA hos SEB Enskilda i Oslo 19. august 2010.

 

Oslo, 19. august 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments