Presentasjonsmateriell

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/01/2014 08:00:00

Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, holder en presentasjon på SEB Nordic Seminar 2014 i København i dag. Presentasjonsmateriellet fra konferansen følger vedlagt.

Oslo, 9. januar 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments