Pressemelding fra styrelederne i Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS, Stavanger Aftenblad ASA og Aftenposten AS

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/09/2006 17:06:56

Styrelederne i Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS, Stavanger Aftenblad ASA og Aftenposten AS er etter forhandlinger enige om en intensjonsavtale om eiermessig integrasjon og etablering av et nytt mediekonsern omtalt som “Media Norge”.
 
Selskapenes styrer behandler avtalen på forskjellige tidspunkt. Styrene i Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS og Aftenposten AS har sluttet seg til avtalen. Konsernstyret i Schibsted ASA har også tiltrådt avtalen. Stavanger Aftenblad ASA vil behandle intensjonsavtalen i sitt styremøte mandag 25. september.
 
Intensjonsavtalen følger vedlagt i sin helhet.

Sentralt i intensjonsavtalen står punktene som beskriver publisistiske forhold og prinsipper for virksomhetsstyring i Media Norge.
 
Publisistiske forhold

Intensjonsavtalen sikrer redaksjonenes uavhengighet og mediehusenes regionale forankring. Den publisistiske plattformen vil være styrende for Media Norges virksomhet. Den avtalefestes, og blir dermed bindende for alle parter. (Den publisistiske plattform inngår i sin helhet i punkt 4.1 i den vedlagte intensjonsavtalen).

Formålsparagrafene videreføres i alle mediehusene, og eventuelle endringer i disse vil kreve 90% flertall på Media Norge-konsernets generalforsamling.

Stiftelsen i Bergens Tidende videreføres. De andre mediehusene kan opprette lokale stiftelser dersom det er ønskelig. Stiftelsene kan gis mandat til å godkjenne valg av sjefredaktør og skal verne om de publisistiske prinsippene.

Prinsipper for virksomhetsstyring

Intensjonsavtalen fastslår også en rekke viktige prinsipper for virksomhetsstyring:

Oppkjøpsbegrensninger:
Det innføres oppkjøpsbegrensninger som regulerer at ingen aksjonær kan eie mer enn 50,1% de første to år og deretter maksimalt 65% neste fem år.

Vedtektsendringer:
Eventuelle endringer av vedtektene vil kreve 75% flertall.

Ansatterepresentasjon:
Konsernstyret i “Media Norge” vil etter intensjonsavtalen få tre styrerepresentanter fra de ansatte og en observatør fra de ansatte med tale- og forslagsrett. De ansatte i alle fire mediehusene vil dermed være representert i konsernstyret.

Mediehusenes styrer:
I mediehusenes styrer skal tre av seks aksjonærvalgte styremedlemmer være regionale representanter inkludert styrets nestleder
 
Etter det siste mediehusets styrebehandling på mandag, vil det etter planen etableres et prosjektstyre bestående av styrelederne i de fire mediehusene og representanter fra de ansatte. Dette styret vil lede det videre arbeidet i tett samarbeid med mediehusenes redaksjonelle og administrative ledelse.
 
Styrelederne og ledelsen i mediehusene er tilgjengelige for spørsmål og kommentarer.
 

Attachments