Prisøkning Aftonbladet og salg av pressene på Linderud.

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 16/04/1998 00:00:00

SCHIBSTED ASA (SCH) – Prisøkning Aftonbladet og salg av pressene på Linderud.

Prisøkning Aftonbladet.

Aftonbladet har besluttet å øke løssalgsprisen fra svenske kroner 7 til 8 på mandag-onsdag og fredag. Prisen de andre ukedagene vil være uendret på SEK 10. Prisøkningen vil gjelde fra 20. april. Den forventede effekten på resultatet før skatt er ca. SEK 50 millioner på årlig basis.

Salg av pressene på Linderud.

Schibsted har inngått avtale om salg av pressene i det gamle trykkeriet på Linderud til Printing Press Services International Ltd. i England. Overlevering vil skje i løpet av 1999 når hele avisproduksjonen er overflyttet til det nye trykkeriet i Nydalen. Salgssummen er USD 9 millioner og vil innebære en regnskapsmessig gevinst på ca. kr. 40 millioner som vil bli inntektsført i løpet av 1999 i takt med at pressene blir demontert.

Oslo, 17. april 1998

SCHIBSTED ASA

Stein Yndestad

Investor Relations Officer