Prisøkning for VG

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/04/2009 14:30:00

Verdens Gang AS har besluttet å heve løssalgsprisen på VG fra mandag til og med torsdag fra NOK 11,00 til NOK 12,00 med virkning fra 1. juli 2009. Dette vil ha en positiv effekt på driftsresultatet (EBITA) for 2009 på i størrelsesorden NOK 20 millioner (halvårseffekt).
 
Kontaktperson:
Administrerende direktør i Verdens Gang AS, Torry Pedersen, mobil. 906 85 206
 
 
Oslo, 2. april 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør