OG LØNNSOMHETSPROGRAM

PRODUKTIVITETS, Published 20/08/2001 10:33:18

Som meddelt i tidligere melding til Oslo Børs, har Schibsted iverksatt et produktivitets- og lønnsomhets program som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og internett enn forventet.

Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig lønnsomhet og kontantstrøm sammen med strukturelle løsninger innenfor deler av virksomheten. Programmet størrelsesorden er på ca. kr. 300 millioner, som hovedsakelig er kostnadsrelatert, og som omfatter alle Schibsteds virksomheter.

Som følge av produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet vil mål for driftsmargin (før goodwill) for 2002 utgjøre i størrelsesorden 8-10%. Detaljert program for kostnadsreduksjon er under implementering i de enkelte selskaper. I tillegg vil det bli iverksatt tiltak for å styrke den positive kontantstrømmen fra driften. Tiltakene vil innebære restruktureringskostnader som vil bli belastet i 2. halvår.