Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/02/2007 07:38:48

 Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende etableringen av det nye mediekonsernet Media Norge. Schibsted ASA har i denne forbindelse i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling.
 
Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til godkjennelse av fusjon av Aftenposten AS og nye vedtekter for Aftenposten AS etter fusjonen i forbindelse med etableringen av Media Norge og vedtektsendringer i Schibsted ASA.
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen i Schibsted ASA og utskrift av Schibsted ASAs vedtekter slik de lyder etter de vedtatte vedtektsendringer.
 
Informasjonsmemorandum og fusjonsplanene utarbeidet i forbindelse med etableringen av Media Norge er tilgjengelig på Schibsteds hjemmesider www.schibsted.no
sammen med tidligere utsendt innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Schibsted ASA og brev til Schibsteds aksjonærer.
 
Generalforsamlingen i Aftenposten AS har tidligere i dag godkjent fusjonsplanen for etableringen av Media Norge, herunder vedtektsendringer i tråd med styrets forslag. Det forutsettes at samtlige fusjonerende selskapers generalforsamlinger godkjenner respektive fusjoner.
 
For øvrig vises til egne børs- og pressemeldinger fra selskapene som har vært involvert i etableringen av det nye mediekonsernet Media Norge, og fra prosjektstyret i Media Norge.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Birger Magnus – tlf.: (+47) 90 03 00 93
Konserndirektør Trond Berger – tlf.: (+47) 91 68 66 95
 
 
Oslo, 15. februar 2007
Schibsted ASA