opsjon i Anuntis Segundamano Holding

Put, Published 02/03/2009 07:30:00

Schibsted har mottatt melding fra Primerama, minoritetseieren i Anuntis Segundamano Holding, om at Primerama ønsker å utøve sin opsjon til å selge 12 prosent av Anuntis Segundamano Holding til Schibsted.
                        
Schibsted tar dette til etterretning, og forholder seg til de prosedyrer som er nedfelt i avtalene mellom Schibsted og Primerama.
 
Transaksjonen skal skje til markedspris. Dersom det i forhandlinger mellom Schibsted og Primerama ikke oppnås enighet om vilkårene for transaksjonen, vil prisen bli fastsatt av uavhengige investeringsbanker etter bestemte prosedyrer. Dersom dette blir utfallet, antas det at prosessen vil ta minimum 200 dager. Prosessen kan imidlertid ta opptil 250-270 dager.
 
Slik call/put arrangementene er formulert i avtalene, er aksjene som nå blir gjenstand for salgsopsjonen de samme aksjene som Schibsted ville kunne ha kjøpt fra og med 1. juli 2009. Etter gjennomføring av denne transaksjonen har Schibsted rett til å kjøpe alle de gjenværende 11,77% av minoritetsaksjonærenes aksjer fra og med 01.07.2013.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi- og finans Trond Berger, mobil: +47 916 86 695
Konserndirektør Internasjonal Sverre Munck, Mobil +47 916 86 699
 
Oslo, 2. mars 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør