Refinansiering

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/07/2014 11:41:14

Schibsted har refinansiert en langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 325 mill. Lånefasiliteten, som hadde forfall august 2015, er erstattet av en ny langsiktig lånefasilitet med låneramme EUR 300 mill. Den nye fasiliteten har løpetid på 5 år og to opsjoner på forlengelse i ytterligere 1 år hver. Refinansieringen er gjort for å sikre langsiktig finansiell fleksibilitet.

Etter refinansieringen har Schibsted to langsiktige lånefasiliteter med ramme EUR 425 mill. totalt. Ingen av lånefasilitetene er trukket.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo,16. juli 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12