Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/10/2005 16:10:31

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted-konsernets resultater for 3. kvartal 2005. I forkant av resultatpresentasjonen vil VG Multimedia, et av Schibsteds datterselskaper, holde en halv times presentasjon av egen virksomhet.
 
Selskapspresentasjon VG Multimedia
Tidspunkt: 3. november kl 16.00
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
 
Resultatpresentasjon 3. kvartal
Tidspunkt: 3. november kl 16.30
Sted: Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
 
Webcast
Tidspunkt: 3. november kl 16.30
Webcast vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no.
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt: 3. november kl 18.00
 
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 21 53 06 00.
 
Opptak av konferansen
Et opptak vil være tilgjengelig på telefon 21 53 06 00.
 
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, men også andre representanter fra konsernledelsen vil være tilgjengelige for spørsmål.
 
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut under “Presentasjoner” og “Regnskapstall” på investor relations-sidene på www.schibsted.no den 3. november kl 16.30.
 
Påmelding
Vær vennlig å melde fra om deltakelse på investor relations-sidene på www.schibsted.no eller til:
Liv Hagebakken på 23 10 66 94 eller e-mail: liv.hagebakken@schibsted.no
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations