Resultatpresentasjon 3. kvartal 2006

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/10/2006 07:57:19

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted-konsernets resultater for 3. kvartal 2006.
 
Resultatpresentasjon
Tidspunkt:           2. november kl 16.30
Sted:                    Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
 
Webcast
Tidspunkt:           2. november kl 16.30
Webcast vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no
 
Telefonkonferanse med spørsmål og svar
Tidspunkt:           2. november kl 18.00
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 21 53 06 00.
 
Opptak av telefonkonferansen
Et opptak vil være tilgjengelig på telefon 21 53 06 00.
 
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger. I tillegg vil andre representanter fra konsernledelsen være tilgjengelige for spørsmål.
 
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no den 2. november kl 16.30.
 
 
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA