Resultatpresentasjon 4. kvartal 2006

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/02/2007 08:38:29

Vi inviterer herved til presentasjon av Schibsted-konsernets resultater for 4. kvartal 2006.
 
RESULTATPRESENTASJON
Tidspunkt:           15. februar kl 16.30
Sted:                     Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10 (Auditoriet), Oslo
 

WEBCAST

Tidspunkt:           15. februar kl 16.30
Webcast vil være tilgjengelig via link på www.schibsted.no.
 
TELEFONKONFERANSE MED SPØRSMÅL OG SVAR
Tidspunkt:           15. februar kl 18.30
Det vil være anledning til å stille spørsmål knyttet til resultatene. For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring 21 53 06 00.

 
OPPTAK AV TELEFONKONFERANSEN
Et opptak vil være tilgjengelig på telefon 21 53 06 00.
 
Presentasjonen av resultatene holdes av konsernsjef Kjell Aamot og konserndirektør for økonomi og finans Trond Berger.
 
Presentasjonsmateriale og regneark med nøkkeltall etc. vil bli lagt ut på investor relations-sidene på www.schibsted.no den 15. februar kl 16.30.
 
Kontaktperson: Astrid Thommesen Sæbø, telefon 23 10 66 42 eller 48 17 00 35.
 
Med vennlig hilsen
SCHIBSTED ASA