Salg av aksjer i Point Carbon AS

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/05/2010 08:00:00

Schibsted har inngått avtale om salg av sine aksjer i Point Carbon AS til Thomson Reuters, i forbindelse med at Thomson Reuters overtar hele selskapet. For Schibsted vil transaksjonen medføre en gevinst i størrelsesorden NOK 100 mill., som forventes bokført i 2. kvartal 2010.

 

Oslo-selskapet Point Carbon AS er en verdensledende uavhengig leverandør av nyheter, analyse og konsulenttjenester for de europeiske og globale markedene for elektrisitet, gass og karbon. Schibsted har vært en finansiell investor i Point Carbon AS siden 2006. Salget er et ledd i Schibsteds arbeid med å frigjøre kapital fra aktiviteter som ikke er kjernevirksomhet.

 

Kontaktperson:

Gisle Glück Evensen, direktør M&A. Mobil: 918 00 566

 

 

Oslo, 27. mai 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12