Salg av aksjer i Polaris Media til strategiske medieeiere

Schibsted ASA (SCH) , Published 29/09/2011 08:00:00

Schibsted Media Group har siden 2009 hatt en avkastningsavtale med SEB Enskilda AS om økonomisk eksponering mot 17.751.236 aksjer, tilsvarende 36,3 prosent av aksjene i Polaris Media ASA. Avtalen løper ut 30. september 2011, og SEB Enskilda AS har i forbindelse med dette inngått avtale om å selge et tilsvarende antall aksjer til kurs NOK 24,00 pr. aksje.

 

Norrköpings Tidningars Media AB (NTM) kjøper 7.050.000 aksjer, tilsvarende 14,4 prosent av Polaris Media, Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag kjøper 3.525.000 aksjer, 7,2 prosent, mens Helsingborgs Dagblad AB kjøper 3.525.000 aksjer, 7,2 prosent. I tillegg kjøper en internasjonal finansiell investor, Franklin Enterprises, 3.651.236 aksjer, 7,5 prosent av Polaris Media.

 

Schibsted vil som før eie 3.471.716 aksjer i Polaris Media, tilsvarende en eierandel på 7,1 prosent.

 

– Vi er godt fornøyd med at vi har kommet frem til en løsning som innebærer et salg til strategiske, langsiktige og ikke minst svært kompetente medieeiere. Dette er en løsning vi mener er god for alle parter – ikke minst Polaris Media selv. Nå ser vi frem til å fortsette som eier av 7,1 prosent av Polaris Media, sier konserndirektør økonomi og finans i Schibsted, Trond Berger.

 

– Vi ser NTM som en langsiktig strategisk eier i Polaris Media, og håper at vi som eiere kan bidra til en fortsatt positiv utvikling av selskapet, sier Göran Lundin, styreleder i NTM.

 

Schibsted bærer i kraft av avkastningsavtalen med SEB Enskilda den økonomiske interessen i kjøpesummen for aksjene, og har derfor ønsket å legge forholdene til rette for at SEB Enskilda skulle oppnå en høyest mulig pris. Et ordinært salg i markedet ville sannsynligvis gitt en lavere pris enn det som nå er oppnådd. Én årsak er den generelle usikkerheten som råder i finansmarkedene. En annen årsak er stemmerettsbegrensningene som er vedtektsfestet i Polaris Media. Som følge av usikkerhetsmomentene, har Schibsted avtalt med kjøperne av Polaris Media-aksjer at de har rett, men ikke plikt, til å videreselge aksjene til Schibsted for mellom NOK 26 og 27, justert for utbytte. Aksjene kan selges til Schibsted innenfor en periode på én måned fra 29. september 2012.

 

Medietilsynet har godkjent at kjøperne er uavhengige av Schibsted.

 

Arctic Securities har vært finansiell rådgiver for Schibsted.

 

Kontaktinformasjon:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, mobil +47 916 86 695.

 

 

Oslo, 29. september 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12