Salg av aksjer i Polaris Media

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/06/2009 13:55:09

Schibsted viser til flaggemelding i Polaris Media ASA datert i dag 12. juni 2009, der Schibsted opplyste om salg av 17 751 236 aksjer i Polaris Media ASA for NOK 22,00 pr. aksje. Som det fremgår av meldingen har Schibsted inngått en avtale med SEB Enskilda der Schibsted beholder den økonomiske eksponeringen i de aksjene som er solgt. Avtalen har en varighet på ett år. Avtalen har en rentekostnad for Schibsted som tilsvarer tre måneders NIBOR pluss 250 basispunkter beregnet av NOK 390 527 192, som er vederlaget for aksjesalget.
 
Oslo, 12. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør