Salg av andel i Asker og Bærums Budstikke

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/02/2007 08:52:55

Schibsted har i dag solgt alle sine 1 039 560 aksjer i Asker og Bærums Budstikke ASA for kr. 46 millioner. Posten tilsvarer en eierandel på 10,1 %. Kjøpere er Asker og Bærums Budstikke ASA, 1 030 000 aksjer, og Stiftelsen Magnus Blikstads Stipendiefond, 9 560 aksjer. Den regnskapsmessige gevinsten for Schibsted vil være i størrelsesorden kr. 25 mill.
 
Bakgrunnen for salget er positive vedtak på Media Norge-partenes generalforsamlinger 15.februar 2007. Foreløpige beregninger fra Medietilsynet viser at Schibsted ved en eventuell etablering av Media Norge sannsynligvis vil ligge over eierskapsbegrensningen på en tredjedel av dagspresseopplaget basert på 2006-tallene. Salget av eierandelen i Budstikka er et tiltak for å redusere denne andelen.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger tlf.: 91 68 66 95
Konserndirektør Norge, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
 
Oslo, 23. februar 2007
SCHIBSTED ASA